Warning: Undefined array key "options" in /home/html/fenrisfight.cz/public_html/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOKURZ PRO ŠKOLY ZUSB

Zrychlený kurz “Uteč Schovej se bojuj”  (ZUSB) je nácvik pro žáky a učitele pro případ napadení školy útočníkem s nožem či palnou zbraní. Výhodou tohoto rychlokurzu je celková nenáročnost – během jedné vyučovací hodiny získá učitel se svými žáky základní návod pro adekvátní reakci na ohrožení a maximalizace šancí na záchranu.

Náš kurz vznikl z celodenního výcvikového programu ACTIVE SHOOTER, určeného pro civilisty a příslušníky ozbrojených složek pro případy útoku tzv. aktivního střelce.  Vychází z koncepce “Uteč, schovej se bojuj”, jež je v současné době doporučována obyvatelům Policií ČR.

Tuto koncepci jsme v našem kurzu  na základě zkušeností z mnoha výcvikových hodin vylepšili a adaptovali ji na specifické prostředí škol. Nyní  obsahuje moderní metodiku, která spočívá ve spolupráci učitele se svěřenými dětmi na řešení krizové situace.

Pedagog má v podobné situaci nezastupitelnou úlohu a v našem kurzu dostává návod, jak zajistit dětem v případě napadení co největší míru bezpečí.

 Délka kurzu (60m) je nastavena tak, aby ho na na škole mohlo absolvovat větší množství tříd s minimálním narušením běžného školního harmonogramu. 

Kurz obsahuje:

  • návrh zlepšení preventivních a bezpečnostních opatření a technického vybavení ve třídě/škole
  • nácvik ve třídě metodou step by step, při které si pedagog zkouší jak pracovat s dětmi v okamžiku ohrožení během výuky
  • nácvik bezpečného odvedení dětí z ohroženého prostoru, pokud to situace umožnuje
 
 

Organizační informace

Časová dotace: kurz trvá zhruba 60 minut + nějaký čas na případné dotazy po skončení cvičení.

Prostory: Kurz se odehrává ve třídě a na chodbě směrem k východu ze školy.

Účastníci: Typická školní třída, tj učitel a přítomní žáci.

Technické vybavení: Na kurz nepotřebujete žádné vybavení ani techniku.

Reference

Ředitelka školy ZŠ Ohradní: Lektor si získal naši pozornost od samého začátku. Nejprve proběhl kurz v 8. třídě s paní učitelkou, kde žáky připravoval na situace, kdy do školy vnikne ozbrojený pachatel s úmyslem zabíjet. Žáci samotní hodnotili tuto zkušenost jako přínosnou a samotné překvapilo, co vše se dá dělat v případě útoku. Paní učitelka vyhodnotila kurz jako něco, co by měl absolvovat každý učitel, aby získal základní znalosti a dovednosti, které mu mohou v dané situaci pomoci se rozhodovat a konat.
Poté vedení školy zajistilo tento kurz celému pedagogickému sboru. Pan lektor si hravě poradil s téměř 50 člennou skupinou. Cílil na bezpečnostní postupy použitelné právě na naší škole. Připravoval pedagogy na situace, kdy do školy vnikne ozbrojený pachatel s úmyslem zabíjet, seznámil je s bezpečnostními rutinami ve třídách, stanovil priority činností v případě útoku, vše společně nacvičovali včetně odvedení skupiny lidí mimo napadenou budovu. Zároveň i nacvičovali činnosti ve třídě v okamžiku, kdy budovu opustit nelze.
Bylo velmi zajímavé sledovat, jak působí emoce na samotné pedagogy. Jaké otázky jim k tomu okamžitě naskakují, co potřebují vědět.
Během května a června se potupně proškolí téměř všechny třídy školy se svými třídními učiteli a učitelkami ve svých třídách. Moc nás těší jejich zájem.
Tento kurz má pro nás jednu velkou přidanou hodnotu, kdyby se náhodou někdy někdo z nás ocitl v situaci kdekoliv mimo školu, kde nám i našemu okolí hrozí nebezpečí, víme, že nám získané znalosti, dovednosti a zkušenost z kurzu mohou pomoci. .
Vřele doporučujeme všem pedagogickým týmům.

O instruktorovi

Vedoucí instruktor má dlouholeté zkušenosti s výukou na bezpečnostních kurzech pro civilisty, sekurity, zdravotnický personál a osobní strážce. V několika případech spolupracoval s bezpečnostními složkami.

Je držitelem oprávnění MŠMT pro výuku a živnostenského listu pro poskytování sportovních služeb v oblasti sebeobrany a bojových umění

Žádost o zrychlený bezpečnostní kurz pro školy

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Jak Vám mohu pomoci?