Warning: Undefined array key "options" in /home/html/fenrisfight.cz/public_html/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Vycestování s nožem

Zde si rozebereme možnosti legálního cestování s nožem. Pro účely tohoto  popisu jsme vytvořili několik kategorií nožů a zákaz či omezení v popisu u jednotlivých zemí tak budem rozlišovat dle tohoto rozdělení:

  • Skryté nože: nože, které jsou maskované za jiný objekt, nebo nejsou rozpoznatelné a mají skrytou čepel (čepel v holi, v hřebenu, v peru, v opasku, v deštníku, v botě apod.)
  • Automatické nože: všeobecně tak nazýváme nože, které se dají otevřít pouze jednou rukou: motýlky, vystřelovací, vyhazovací a další, umožnující rychlé otevření nože jako jsou např. řezáky na papír.
  • Zavírací nože: nože, na jejichž otevření je potřeba použití druhé ruky.
  • Vrhací nože: Sem patří jak vrhací nože, tak i vrhací hvězdice apod.

Legislativa ohledně nožů se vždy týká držení, vlastnictví či obchodování. Držení znamená, že máte nůž u sebe nebo volně v autě v okamžiku kontroly. Vlastnictví znamená, že jste majitelem nože, ale nůž máte doma, případně ho převážíte v uzamčené přepravní schránce bez možnosti rychlého přístupu. Pokud je zakázáno obchodování nože, nesmíte ho ani prodávat ani koupit. Pokud v seznamu uvádíme kategorii nožů jako zakázané, je tím myšleno jak držení, tak i vlastnictví či obchodování

Všeobecně platí, že se policie bude tolerovat malé zavírací nože typu švýcarák a naopak problémy budou způsobovat nože, jejichž hlavním účelem je na první pohled boj – dýky, taktické a vojenské nože apod. Taktéž vždy bude záležet na tom, kde a za jakých okolností bude u vás nůž nalezen. Všude platí, že na některámísta (kluby, soudy, letiště apod.) vás s nožem nepustí, i když je jinak v  zemi povolen. Pro přepravu letadlem je potřeba se informovat ohledně přepravního řádu konkrétní aerolinky. Pro přepravu autem do zahraničí se doporučuje používat uzamykatelné přepravní boxy a v cílové zemi nůž nevytahovat na veřejnosti a ve městech.

V závorce uvádíme datum, kdy byla v dané zemi aktualizována či měněna související zákoná úprava o zbraních.

Rakousko: (1996) zákaz: skryté čepele. Ostatní nože smí být koupeny, vlastněny i nošeny.

Belgie: (2006): zákaz: skryté a vrhací nože. Ostatní nože: policie má pravomoc zakázat držení či vlastnictví, zvláště pokud vlastník neuvede dostatečný důvod pro držení nože.

Bulharsko: (obnovováno každý rok). Nože nejsou zákonem nijak omezeny (ani obušky, meče a další zbraně). Držení v přírodě (rybaření apod.) bez problémů, ve městě je viditelné držení nože nevhodné a upoutává pozornost policie, která může bůž zabavit, i když k tomu nemá pravomoc. Některá města se snaží – také nepravomocně – zakázat držení nože vyhláškou. V zemi panuje široce rozšířený mýtus, že jsou povoleny nože do 10cm délky čepele, a někteří policisté se jím řídí.

Česká republika: nože nejsou nijak zákonem omezeny, krom zvláštních událostí, jako jsou demonstrace, sportovní zápasy apod.

Dánsko: povoleny pevné čepele do 12cm, zavírací nože s čepelí do 7cm. Delší mohou být vlastněny pokud má majitel legitimní důvod, nebo pokudmá sběratelské povolení, ale nesmějí být nošeny na veřejnosti či v autech a převáženy mohou být pouze v transportních schránkách bez rychlého přístupu. Skryté nože, automatické nože a jakékoliv nože či multitooly které se dají otevřít jednou rukou jsou zakázané, stejně jako tlačné dýky. Vrhací nože pouze na zvláštní povolení.

Francie: (2012) pevné a zavírací nože jakékoliv déky povoleny od 18 let, drženy mohou být pouze s legitimním odůvodněním. Při převozu v autě musí být ozamčeny v transportní schránce. Zákon umožnuje policii na místě překlasifikovat jakýkoliv nůž jako nelegální, na základě okolností a situace. Nože rozumných délek jsou všeobecně tolerovány.

Německo: (2011) Zákazané zbraně: automatické nože, skryté nože, tlačné dýky, karambity. Nože klasifikované jako bodnosečné zbraně (meče, dýky, šavle, mačety bajonety apod.) povoleno od 18 let k vlastnění a užití doma či na soukromém pozemku. K držení na veřejnosti jsou povoleny pouze pevné čepele do 12 cm, či zavírací jednostranně broušené nože s čepelí od 8,5, které nelze otevřít jednou rukou.

Řecko: (1993) Zakázáno držet nůž s úmyslem užít jej jako zbraň při obraně či útoku. Velikost nože není nijak v zákoně omezena, ale majitel musí mít přijatelné vysvětlení (jiné než sebeobrana) proč má nůž u sebe. Taktické, vojenské a jiné nože, jejichž primární použití je boj, jsou zakázané. Ve městech je nošení nožů nezvyklé, na venkově běžné.

Maďarsko: (2003) Povoleno držení čepelí do 8cm.  Automatické nože, vrhací nože, skryté nože a další zbraně jako teleskopické obušky či boxery jsou zakázány pod pokutou 50.000 forintů a prodávány mohou být pouze členům ozbrojených složek.

Litva: Zákaz automatických nožů s čepelí nad 8cm, tenkých (jehlovitých) čepelí či oboustraně broušených nožů. Ostatní nože povoleny.

Holandsko: (2011) Zákazány veškeré nože krom jednostranně broušených zavíracích nožů s celkovou délkou po otevření do 18 cm. Města mají pravomoc vyhláškou upravit či zakázat možnost držení nože.

Norsko: za držení nože či jiného ostrého předmětu na veřejnosti či v autě hrozí až 6 měsíců vězení. Zákaz obchodování, vlastnění či skladování automatických nožů a tenkých jehlovitých dýk.

Polsko: (2009) nože nejsou nijak zákonem omezeny, krom zvláštních událostí, jako jsou demonstrace, sportovní zápasy apod. Skryté čepele mohou být policií na místě klasifikovány jako zbraně a podléhat omezení či zákazu.

Rusko: (2001) Všeobecně jsou veškeré nože povoleny, pokud jsou prodávány s   certifikátem, že jde o nástroje a ne zbraně. Vrhací, skryté a automatické nože s čepelí nad 9cm jsou považovány za zbraně a jejich držení je postihováno pokutou do 60 rublů.

Srbsko: (1993) Držení, obchodování či vlastnění zbraní je klasifikováno jako přečin,za nějž hrozí pokuta či až 60 dnů vězení. Zda je nůž klasifikován jako zbraň záleží na vzledu nože, na chování majitele, na prostředí a dalších okolnostech a zákon to dál neupravuje. V praxi není držení nože postihováno, pokud se majitel chová rozumně a zodpovědně.

Slovensko: nože nejsou nijak zákonem omezeny, krom zvláštních událostí, jako jsou demonstrace, sportovní zápasy apod. Podle okolností a chování majitele (např. při viditelném nošení nože v zalidněném prostoru) může policie rozhodnout od zabavení a pokutě  až do 500e.

Španělsko: (1993) Zakázáno držení, užití či vystavování nožů bez speciáního důvodu jako je pracovní aktivita apod. Úplný zákaz držení či prodeje automatických nožů, dýk, skrytých nožů a zavíracích nožů s čepelí nad 11cm.  Nože klasifikované jako chladné zbraně (např. nože s čepelí do 11cm) mohou být vlastněny, ale ne drženy na veřejnosti.

Švédsko: držení nožů zákázáno ve všech veřejných prostorech, s vyjímkou malých kapesních nožíků či z držení speciálních nožů z důvodů profesního použití.

Švýcarsko: Pod zbraňový zákon nespadají nože, dýky s asimetrickou čepelí, nože které nelze otevřít jednou rukou, samurajské meče a ne-automatické nože. Skryté, automatické (s čepelí nad 5 cm), vrhací a další podobné nože jsou zakázány, včetně dýk se symetrickou čepelí – ale může být na ně v jednotlivých kantonech vydáno povolení.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Jak Vám mohu pomoci?