Warning: Undefined array key "options" in /home/html/fenrisfight.cz/public_html/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Jak vybrat sebeobranný prostředek

V současné době si lze pro osobní ochranu pořídit (krom palných zbraní, jimiž se zde nebudeme zabývat) značné množství prostředků, které mohou zvýšit naše šance obrany proti agresivnímu jednání. Vzájemně je v tomto textu srovnáme podle několika hledisek, jež jsou pro použití v praxi podstatná – chceme tak pomoci laikům, kteří v smyslu a funkcích jednotlivých zbraní tápou. Tato hlediska jsou zaměřena pouze na použití zbraně v sebeobranné situaci – nebudeme hodnotit skladnost, praktičnost v běžném nošení, vhodnost do různých prostředí apod.

Než se do výběru své zbraně pustíte, uvědomte si, že k ovládání i té nejjednodušší věci je potřeba nějaký trénink. Fyzický útok bývá stresující záležitost – svým útokem vám dává agresor podprahově najevo, že je silnější než vy (na silnějšího by neútočil). Jste tedy od začátku v postavení oběti vůči predátorovi a vaše psychika na to adekvátně zareaguje zvýšením tepové frekvence a produkcí stresových hormonů. Použití jakékoliv zbraně (či pohybu) je jiné v tělocvičně, kdy jste soustředěni a víte, co chcete udělat a jiné během napadení, kdy jste překvapeni a nevíte co se děje. Pokud nejste otrlý rváč, tak v tu chvíli zapomenete naučené věci a budete reagovat instinktivně – v té chvíli se projeví, jak moc máte natrénováno. Bez ohledu na níže uvedené informace se dá všeobecně říct – jakákoliv zbraň je v případě nouze lepší než žádná.

HODNOTÍCÍ KATEGORIE

Zastavovací efekt: Ten nám říká, jak rychle použití zbraně přeruší agresorův útok – čím rychlejší zastavovací účinek, tím lépe.

Fatálnost: Jak moc nebezpečná pro zdraví a život útočníka zbraň je. To je podstatné nejen z hlediska práva, ale i pro naší psychiku a rozhodování – výsledně to i znamená, jak rychle a včasně prostředek použijeme. U životu nebezpečných zbraní (jako je nůž) jsme nuceni čekat, než bude situace tak vážná, abychom překonali vrozené bloky a sáhli k smrtícím prostředkům. Naproti tomu méně fatální věc (například pepřový sprej) můžeme použít už při prvním náznaku problému. Tudíž čím méně fatální zbraň, tím lépe (nyní se bavíme o civilní sebeobraně v našich podmínkách, samozřejmě při boji na život a na smrt je tahle priorita jinak).

Vzdálenost: ta nám určuje, jak daleko od útočníka můžeme zbraň použít – čím větší vzdálenost, tím lépe. Nulová vzdálenost je boj v držení, malá je na dosah pěstí.

Výcvik: s některými zbraněmi docílíme slušné výsledky s minimálním výcvikem, jiné je třeba se dlouho učit správně ovládat. Čím menší nároky na výcvik, tím méně.

Psychologický účinek: Některé zbraně mají velký zastrašovací efekt a dokáží už jen tím, že ji držíme v ruce, agresora odradit od útoku.

Hodnocení v těchto kategoriích bude mít 4 stupně: nulový, malý, střední a velký.

Nůž

Nože jsou všeobecně rozšířené díky své multifunkčnosti, ovšem pro sebeobranu nejsou příliš vhodné díky malému zastavovacímu efektu a velké fatálnosti. Jakékoliv použití nože totiž předznamenává velké morální a právní problémy, jelikož zranění nožem bývají často vážná či smrtící. Naproti tomu doba, za jakou pomocí nože přerušíte útok, může být dosti dlouhá – je zdokumentováno několik konfliktů, kdy obránce zranil útočníka nožem, poté inkasoval plnou intenzitu útoku a teprve po jeho skončení se útočníkovi podlomila kolena – a krátce na to zemřel (např. Příbram 2008, kdy šlo o 18cm čepel bajonetu). Další co nepřispívá k použití nože, je malá vzdálenost, na kterou ho lze použít. Naproti tomu ho lze použít instinktivně s nulovým výcvikem a má velký psychologický účinek.

Hodnocení: malý zastavovací efekt, velká fatálnost, malá vzdálenost, velký výcvik, velký psychologický účinek

Teleskopický obušek

Teleskop je praktický pomocník, který hodně lidí nosí a vyplatí se ho i vozit ve dveřích auta pro případ problémů na cestách (dá se sním rozbít okénko v případě nehody apod). Pro jeho použití hraje zejména udržení si určité vzdálenosti, což je klíčové zejména proti útoku s nožem. Také má poměrně slušný odstrašující účinek – kovové zasvištění teleskopu už odradilo nejednoho útočníka od akce. Nic ale není ideální a tak má teleskop i spousty nevýhod. Mezi ně patří zejména velmi vysoké nároky na výcvik. Obušky mají díky své konstrukci velmi nízko posazené těžiště (na rozdíl třeba od kladiva, které ho má naopak vysoko) a údery osoby pod stresem nemají často potřebnou razanci. Z bojových umění víme, že na úderech je třeba podílet se svou vlastní vahou a také docílit potřebné zrychlení – to je bez kvalitních tréninku těžké. Problematický je také fakt, že se netrénovaná osoba často instinktivně soustředí jen na ruku s obuškem – obránce se pak nekryje, má problémy s pohybem a rovnováhou apod. Stává se pak, že obránce při razantním útoku ztratí výhodu vzdálenosti a následně nezvládne teleskop efektivně použít. Přesto je teleskop velmi rozšířen a lze ho doporučit – je dobré však absolvovat alespoň elementární nácviky (hlavně na udržení vzdálenosti).

Hodnocení: variabilní (dle tréninku) zastavovací efekt, střední fatálnost, střední vzdálenost, velký výcvik, velký psychologický účinek

Pepřový sprej.

Pepřových sprejů existuje celá řada a dělí se do mnoha kategorií. Všeobecně se dá říci, že nejnovější typy sprejů fungují na vzdálenost 3-5 metrů za jakéhokoliv počasí a lze je použít i uvnitř. Malá letálnost a velká vzdálenost je takřka ideální kombinace a proto není divu, že je ke své obraně používají i ozbrojené složky. Mezi nevýhody patří zejména expirace a nutnost sprej časem obměnit a omezené množství spreje v nádobce (jakmile s ním postříkáte útočníka, musíte jít zbytek cesty domů vystresovaní a s prázdným sprejem). Jako se vším, i se sprejem se vyplatí absolvovat trénink.

Hodnocení: velký zastavovací efekt, nulová fatálnost, velká vzdálenost, malý výcvik, střední psychologický účinek

Elektrický paralyzér

Ohledně paralyzérů panuje mnoho dohadů. Všeobecně se dá říci, že vždy záleží na technických parametrech, nabití a způsobu použití. Málokdo si uvědomuje, že efekt paralyzéru je daný zejména dobou, po kterou je přístroj aktivován na těle soupeře. Letmý půlvteřinový zásah jedním „prásknutím“ (jak lze většinou vidět v testovacích videích různých škol sebeobrany), tedy nemůže moc škody udělat. Ideální použití by bylo například v klinči, kdy si můžeme soupeře chytit levačkou za hlavu, úderem paralyzér pevně přitisknout k tělu soupeře a na několik vteřin (než lehne) do něj pouštět proud. V takovém případě se dostaví silný účinek. Každopádně paralyzér má velký odstrašující efekt a zapráskání proudem do vzduchu často útočníka odradí. Tím jeho výhody končí. Bývá komplikovaný na použití (jedno tlačítko zapíná zdroj, druhé ho aktivuje) a lze ho použít jen na velmi krátkou vzdálenost. Doba, kterou trvá, než sundá soupeře, je většinou moc dlouhá. Dále – jak ukazuje praxe – bez alespoň základního vysvětlení a nácviku od poučené osoby obránce často není schopen použít paralyzér správně.

Hodnocení: střední zastavovací efekt, malá fatálnost, nulová vzdálenost, malý výcvik, velký psychologický účinek

Vycházková hůl

Vycházková hůl se začala používat k sebeobraně v dobách, kde se přestávaly nosit k oblečení kordy. Mezi její přednosti patří jakási instantní pohotovost – pokud ji máte sebou, máte ji pořád v ruce a celkem velká vzdálenost, na kterou ji lze použít. Mezi nevýhody patří zejména náročný výcvik – zastavit rozjetého útočníka holé není až tak jednoduché, jak to ve starých šermířských manuálech vypadá. Do hole se někdy vkládá skrytý kord – pro něj pak platí podobné parametry jako pro nůž.

Hodnocení: střední zastavovací efekt, malá fatálnost, velká vzdálenost, velký výcvik, střední psychologický účinek

Boxer

Boxer slouží k ochraně zápěstí a prstů lidem, kteří neumí boxovat – zesiluje také účinek jejich úderů a vyrovnává tak jejich šance. V rukou člověka, který úderové techniky naopak ovládá, se boxer promění v nebezpečnou zbraň, s kterou je leckdy schopen vysekat se i proti přesile. Je to tedy spíš zbraň do rvačky, než čistě sebeobranný prostředek – lze ho použít jen na malou vzdálenost a musíte být ochotni si to se soupeřem rozdat na pěsti. Boxera si většinou až do (nezvykle tvrdého) úderu nevšimneme, tudíž nemá odstrašující účinek. Další nevýhodou je fatálnost. Těžké či smrtelné zranění může nastat i při obyčejné ráně pěstí a boxer toto riziko ještě zvětšuje.

Hodnocení: Velký zastavovací efekt, střední fatálnost, malá vzdálenost, malý výcvik, nulový psychologický účinek

Krátká tyčka (kubotan, taktické pero, yawara apod.)

Tyto zbraně mají dvojí efekt – jednak zlepšují držení pěsti při úderech a jednak umožnují použít širokou škálu doplňkových úderů, kterou je ale třeba poměrně důkladně trénovat. Lze se ale spokojit se základním úderem „hammerfist“ (jenž umožnuje zůstat v dvojitém krytu) a trénink tak soustředit na podstatnější věci (kryt, pohyb, rovnováha, vnímání vzdálenosti a načasování). V rukou neškolené osoby nemá valného využití.

Hodnocení: Malý zastavovací efekt, malá fatálnost, malá vzdálenost, střední výcvik, nulový psychologický účinek

Meč

Díky rozšířenosti zájmu o evropský či japonský šerm si mnoho lidí pořizuje meče – a vyvstává tak i otázka vhodnosti mečů pro sebeobranné účely. Základní výhody meče jsou slušná vzdálenost a psychologický efekt  – a v případě potřebného tréninku i slušný zastavovací efekt. Proti hovoří zejména vysoká fatálnost – mečem se sice jde bránit i jiným způsobem než body a seky, ale je to příliš náročné na výcvik. Z praxe je známý případ „aragorn a karkulka“ (Praha, 2010) kdy špatně vycvičený napadený nebyl schopným svým mečem ani zastavit útočníka, ani ho odradit od dalšího útoku. Naproti tomu máme případ útlé dívky (Praha 2011), na kterou zaútočili tři muži, ona prvnímu z nich přerazila svým mečem klíční kost (padl k zemi a zbylí dva utekli). Z toho vyplývá další nevýhoda – náročný výcvik. Použití meče pro boj v historických bitvách je úplně něco jiného, než použití v sebeobranné situaci.

Hodnocení: variabilní zastavovací efekt, velká fatálnost, variabilní vzdálenost, velký výcvik, velký psychologický účinek

Záměrně jsme v tomto textu neřekli, co z toho všeho je nejlepší. Každý si musí vyhodnotit, která hlediska jsou pro něj podstatná a zvolit svým potřebám vyhovující prostředek. Stay safe!

Přečtěte si také

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Jak Vám mohu pomoci?