NOŽE

Útok nožem patří mezi nejnebezpečnější druhy útoku vůbec a je těžké jej ve zdraví přežít. Náš systém kombinuje středověké a moderní způsoby boje, obsahuje modelové situace a trénujeme ho na akcích mimo tělocvičnu (nácvik napadení agresorem ve voze MHD, nácviky v interiérech i exteriérech) abychom se maximálně přiblížili realitě podobného útoku.

Sebeobrana

Obrana proti noži s holýma rukama, případně s využitím předmětů denní potřeby jako jsou batohy, bundy apod.

Boj s nožem

Boj s nožem proti noži jenž umožnuje čelit soupeři s co možná nejmeněím rizikem za pomoci komplexní taktiky pro různé druhy útoků.

Technické prostředky

Nácvik obrany proti útoku nožem s pomocí teleskopického obušku nebo slzného spreje, včetně tréninku automatické reakce a  rychlého tasení.