šerm praha

Kniha s názvem" Teorie v boji chladnými zbraněmi" shrnuje učivo, které je nedílnou součástí výuky k boji, ale pro jeho rozsáhlost nemáme na tréninku čas se jím detailněji zabývat. Zájemci z řad žáků si v ní mohou nastudovat nauku o tématech, které se k boji váží a jsou potřeba k správnému chápání jednotlivých cvičení a přípravě na střet se zbraněmi i bez nich v konextu historie.
 
Knihu můžete zakoupit na tréninku, případně ji objednat přes email info@fenrisfight.cz
 
Cena knihy je 350kč + případné poštovné, žáci FFS mají slevu na 250 kč.
OBSAH

ÚVOD
KILLOLOGIE
STRES
STRACH
AGRESE

MORÁLKA A SMRT
BOJ
VÝUKA
TALENT A ZÓNA
EMOCE

 

šerm praha

www.fenrisfight.cz