Fenris Fight System je extrakt bojového umění středověkých válečníků a antických gladiátorů. Z rozsáhlého množství postupů (z nichž některé jsou dnes znovuobjevovány v zápasech MMA), jsme v roce 2005 vytvořili ucelený systém boje s jednotnou taktikou, který jsme následně testovali v praxi. Během pětiletého řešení fyzických konfliktů ochrankami nočních klubů byl systém optimalizován a vyřadili jsme techniky, které se nehodily pro dnešní konflikty. Mezi situace, jež v té době ochranka úspěšně řešila, patřil boj proti přesile, boj proti různým chladných zbraním i řešení použití střelné zbraně.

K zásadám systému patří principy monosignální sebeobrany a princip přenesení boje do (pro soupeře) nevýhodné situace. Jedná se o postupy používané v dobách, kdy se bojovalo zcela bez pravidel a ohledu na následky - takže je třeba mít na paměti, že některé techniky FFS nelze používat při zápasech MMA. Naproti tomu se v našem systému spousty starých technik neobjevuje, protože se nehodily do koncepce rychlého ukončení boje nebo jsou již dnes překonané (jsou určeny pro boj ve zbroji apod.). FFS obsahuje také některé techniky, které umožní dostat soupeře pod kontrolu, takže je vhodný i pro policisty a pracovníky ostrahy, pro jejichž potřebu původně vznikl. Základní systém boje beze zbraní je rozšířen o výuku boje s nebo proti široké škále zbraní, s nimiž se lze dnes setkat (nože, teleskopy apod). Celý systém je rozdělen do několika programů:

SEBEOBRANA

Základní výcvik pro ty, co nikdy necvičili žádný bojový sport, ale chtějí se naučit přežít a odvrátit útok. Jedná se o výuku jednoduchého postupu v souladu s principem poplachové reakce, která spolu s nácvikem načasování, komunikace a psychické odolnosti slouží k základní sebeobraně pro případ nouze. Důraz je kladen na trénink reakcí, základů taktiky a návyku na adrenalinové situace.

URBAN WARFARE

Kompletní výcvik pro různé bojové situace, jež mohou v dnešní době nastat. Obsahuje široké spektrum bojových postupů navazujících na základní program SEBEOBRANA. Obrana proti nožům, teleskopickým obuškům, taktika skupin, reakce při teroristickém útoku, boj v dopravních prostředcích, boj v omezeném prostoru, boj proti přesile apod.

ŽENSKÁ SEBEOBRANA

Výuka ženské sebeobrany je zaměřena v první řadě na prevenci. Rozpoznávání a vyhodnocování rizik, taktika pohybu na ulici, včasné postupy pro řešení stalkingu, domácího násilí a sexuálního obtěžování. Klíčem je zejména pochopení průběhu typických útoků + nácvik včasné reakce, vhodné komunikace a sociální hygieny.

ACTION DESIGN

Tento trénink zahrnuje širokou škálu technik z bojových umění celého světa, choreografie pohybu a metodologii stavby akčních scén. Neslouží primárně k sebeobraně, ale k rozšíření portfolia technik a k jejich uchopení pro účely scénického a filmového boje. Důraz je kladen na bezpečnost, schopnost realizovat bojové techniky pro kameru, na estetiku a přesnost výkonu.