FKS is ein Auszug aus Kampftechniken von mittelalterlichen Kriegen und antiken Gladiatoren. Aus einer großen Auswahl an Abläufen (einige davon wurde im MMA wiederentdeckt) haben wir ein umfassendes Kampfsystem mit einer einzigen Taktik. Während einer 5-jährigen Testphase der Prager Nachtclub Security wurde das System optimiert, indem bestimmte Techniken ausgesucht und andere eleminiert wurden, die nicht zum modernen realistischen Straßenkampf passen. Das entgültige System besteht daher nur aus Dingen, die in der direkten Konfrontationen getestet wurden.

Die Taktik des FKS folgt einem Prinzip einer Mono-Signal-Selbstverteidigung (egal was der Gegner macht, ich reagiere auf dieselbe Art und Weise). Dies sind Stile die benutzt werden, wenn Kämpfer ohne Regeln kämpfen – also beachte, dass einige FKS Techniken nicht in MMA-Kämpfen angewendet werden können. Viele der alten Techniken tauchen nicht in unserem System auf, weil sie nicht in das Konzept von einem schnellen Ende des Kampfes passen oder einfach zu alt sind (sie waren für das Kämpfen gegen Rüstung gedacht, uws.). Das FKS beinhaltet auch Techniken, die dir erlauben deinen Gegner unter Kontrolle zu bringen und ist daher auch geeignet für Polizei und Sicherheitskräfte. Diese grundlegende Anti-Waffen-System ist ausgerichtet um Gegenmaßnahmen gegen eine Vielzahl von Waffen, die heute so vorgefunden werden (Messer, Teleskopschläger, usw.), zu kennen. Das ganze System ist unterteilt in mehrere Programme, die individuell oder simultan gelernt werden können.

SELBSTVERTEIDIGUNG

Základní výcvik pro ty, co nikdy necvičili žádný bojový sport, ale chtějí se naučit přežít a odvrátit útok. Jedná se o výuku jednoduchého postupu v souladu s principem poplachové reakce, která spolu s nácvikem načasování, komunikace a psychické odolnosti slouží k základní sebeobraně pro případ nouze. Důraz je kladen na trénink reakcí, základů taktiky a návyku na adrenalinové situace.

URBAN WARFARE

Kompletní výcvik pro různé bojové situace, jež mohou v dnešní době nastat. Obsahuje široké spektrum bojových postupů navazujících na základní program SEBEOBRANA. Obrana proti nožům, teleskopickým obuškům, taktika skupin, reakce při teroristickém útoku, boj v dopravních prostředcích, boj v omezeném prostoru, boj proti přesile apod.

ŽENSKÁ SEBEOBRANA

Výuka ženské sebeobrany jje zaměřena v první řadě na prevenci. Rozpoznávání a vyhodnocování rizik, taktika pohybu na ulici, včasné postupy pro řešení stalkingu, domácího násilí a sexuálního obtěžování. Klíčem je zejména pochopení průběhu typických útoků + nácvik včasné reakce, vhodné komunikace a sociální hygieny.

ACTION DESIGN

Tento trénink zahrnuje širokou škálu technik z bojových umění celého světa, cchoreografie pohybu a metodologii stavby akčních scén. Neslouží primárně k sebeobraně, ale k rozšíření portfolia technik a k jejich uchopení pro účely scénického a filmového boje. Důraz je kladen na bezpečnost, schopnost realizovat bojové techniky pro kameru, a na estetiku a přesnost výkonu.