Trénink měkčenými zbraněmi na cvičný boj dle pravidel a příprava na larpové bitvy, poskytujeme individuální tvorbu bojového stylu dle pohybových schopností žáka. Pro naše žáky pořádáme jednou ročně LARP akci ve stylu Game of Thrones.