Série workshopů pro ty, kteří vnímají neustále se zhoršující bezpečnostní situaci a chtějí být připraveni na dobu, kdy dojde ke kolapsu civilizace či selhání bezpečnosti. Stát nám pak z nějakého důvodu nebude schopen poskytnout ochranu či zdroje, jak je tomu dosud a o vše se budeme muset postarat sami, mnohdy v tvrdé konkurenci. Masivní výpadek elektřiny, živelné katastrofy, zhroucení ekonomického systému, klimatické změny, kybernetický útok, epidemie, terorismus, občanské nepokoje, extrémně zvýšená kriminalita, válka – každý si jistě dovedeme představit situaci, kdy se svět kolem nás změní a my budeme potřebovat zcela nové modely chování.

Dnes na světě existuje velké množství tzv. preppers, tedy lidí, kteří se připravují na katastrofu a hromadí ve svých domovech zásoby. Nejnovější poznatky jsou ale takové, že hmotný majetek není tolik podstatný. Podstatné jsou v takové situaci principy jednání, a dovednosti, které si neseme v sobě. FFS v programu SURVIVAL provází žáky sérií praktických workshopů, které je učí užitečné dovednosti pro případ krize. Jsou rozděleny do  tematických okruhů. . Každý z těchto okruhů obsahuje sérii workshopů a všechny tyto dovednosti zkoušíme jednou za čas na víkendovém survival campu.

 

PŘEŽITÍ VE MĚSTĚ

 
 

STŘET S NÁSILÍM

 
 

ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA

 
 

PŘEŽITÍ VENKU