FENRIS FIGHT SYSTEM

FFS je extrakt bojového umění středověkých válečníků a antických gladiátorů. Z rozsáhlého množství postupů (z nichž některé jsou dnes znovuobjevovány v zápasech MMA), jsme v roce 2005 vytvořil ucelený systém boje s jednotnou taktikou. Během pětiletého řešení fyzických konfliktů ostrahou nočního klubu byl systém optimalizován výběrem technik a vyřazením těch, které se nehodily pro reálný pouliční boj. Výsledný systém je tedy složen pouze z věcí otestovaných v přímé konfrontaci. Mezi situace, jež v té době ochranka úspěšně řešila, patřil boj proti přesile, boj proti různým chladných zbraním a i použití střelné zbraně. Mezi taktické zásady FFS patří princip monosignální sebeobrany (bez ohledu na to, co proti mně použije soupeř, reaguju pořád stejným způsobem) a princip přenesení boje do pro soupeře nevýhodné situace. Jedná se o postupy používané v dobách, kdy se bojovalo zcela bez pravidel a ohledu na následky - takže je třeba mít na paměti, že některé techniky FFS nelze používat při zápasech MMA. Naproti tomu se v našem systému spousty starých technik neobjevuje, protože se nehodily do koncepce rychlého ukončení boje nebo jsou již dnes překonané (jsou určeny pro boj ve zbroji apod.).  FFS obsahuje také některé techniky, které umožní dostat soupeře pod kontrolu, takže je vhodný i pro policisty a pracovníky ostrahy, pro jejichž potřebu původně vznikl. Základní systém boje beze zbraní je rozšířen o výuku boje s nebo proti široké škále zbraní, s nimiž se lze dnes setkat (nože, teleskopy apod). Celý systém je rozdělen do několika programů, jež lze cvičit jednotlivě i souběžně.

STREETFIGHT SEBEOBRANA

Základní výcvik pro ty, co nikdy necvičili žádný bojový sport, ale chtějí se naučit přežít a odvrátit útok agresora. Jedná se o výuku jednoduchého postupu v souladu s principem poplachové reakce, která spolu s nácvikem načasování, komunikace a psychické odolnosti slouží k základní sebeobraně pro případ nouze. Důraz je kladen na trénink reakcí, základů taktiky návyku na adrenalinové situace.

AKČNÍ DESIGN

Tento trénink zahrnuje širokou škálu technik z bojových umění celého světa, designy pohybu a metodologii stavby akčních scén. Neslouží primárně k sebeobraně, ale k rozšíření portfolia technologií a k jejich uchopení pro účely scénického a filmového boje. Důraz je kladen na bezpečnost, schopnost realizovat bojové techniky pro kameru, a na estetiku a přesnost výkonu.

URBAN WARFARE

Kompletní výcvik pro různé bojové situace, jež mohou v dnešní době nastat. Obsahuje široké spektrum bojových postupů navazujících na základní program STREETFIGHT SEBEOBRANA. Obrana proti nožům, teleskopickým obuškům, taktika skupin, reakce při teroristickém útoku, boj v dopravních prostředcích, boj v omezeném prostoru, boj proti přesile apod.

BOJ TELESKOPICKÝM OBUŠKEM

Sebeobrana pomocí teleskopického obušku je specifický styl boje stavěný pro účely ostrahy a příslušníků ozbrojených složek na základě praxe v jeho používání. Naše pojetí vychází z technik šermu, escrimy, hanbó a thajského boxu. Program se skládá z distančního boje (schopnost udržet si v pohybu vzdálenost od soupeře a využít tak hlavní výhody teleskopu), nácviku správné techniky úderu (mnoho lidí obušek pod vlivem stresu používá neúčinně), schopnosti plného krytí při kontaktu, kontroly soupeře v plném boji, vyproštění obušku z úchopu, útočné sekvence vedoucí k rychlé pacifikaci soupeře, obrana proti noži.