Боевая система FFS представляет собой экстракт из средневековых и античных, гладиаторских боевых искусств. Из огромного количества способов (некоторые из которых сегодня повторно изобретают бойцы ММА) мы составили целостную систему боя с единообразной тактикой. Пятилетний опыт работы охранником в клубе показал, какие из техник не подходят для использования в реальных уличных боях и позволил оптимизировать техники боя. Неподходящие техники были исключены из системы.  Основу тактического принципа FFS составляет моносигнальная самооборона (вне зависимости от того, какие действия против меня предпринимает противник, я буду постоянно реагировать максимально одинаковым образом). Поскольку речь идет о методах, которые применялись во времена боев без правил и игнорирования последствий, важно помнить, что некоторые из техник FFS нельзя использовать в боях ММА.  С другой стороны, в нашей системе вы не найдете многих устаревших техник, которые шли вразрез с принципом быстрого завершения боя или же просто устарели (были предназначены для боя с противником в доспехах и так далее). Система боя FFS включает в себя техники, которые позволяют взять противника под контроль, поэтому отлично подходит для полицейских и охранников. Основные принципы боя дополнены техниками с применением широкого спектра оружия или же против него (ножи, телескопические дубинки и так далее). Вся система разделена на несколько подсистем, которые можно изучать одновременно или же по отдельности:

SEBEOBRANA

Základní výcvik pro ty, co nikdy necvičili žádný bojový sport, ale chtějí se naučit přežít a odvrátit útok. Jedná se o výuku jednoduchého postupu v souladu s principem poplachové reakce, která spolu s nácvikem načasování, komunikace a psychické odolnosti slouží k základní sebeobraně pro případ nouze. Důraz je kladen na trénink reakcí, základů taktiky a návyku na adrenalinové situace.

URBAN WARFARE

Kompletní výcvik pro různé bojové situace, jež mohou v dnešní době nastat. Obsahuje široké spektrum bojových postupů navazujících na základní program SEBEOBRANA. Obrana proti nožům, teleskopickým obuškům, taktika skupin, reakce při teroristickém útoku, boj v dopravních prostředcích, boj v omezeném prostoru, boj proti přesile apod.

ŽENSKÁ SEBEOBRANA

Výuka ženské sebeobrany jje zaměřena v první řadě na prevenci. Rozpoznávání a vyhodnocování rizik, taktika pohybu na ulici, včasné postupy pro řešení stalkingu, domácího násilí a sexuálního obtěžování. Klíčem je zejména pochopení průběhu typických útoků + nácvik včasné reakce, vhodné komunikace a sociální hygieny.

ACTION DESIGN

Tento trénink zahrnuje širokou škálu technik z bojových umění celého světa, cchoreografie pohybu a metodologii stavby akčních scén. Neslouží primárně k sebeobraně, ale k rozšíření portfolia technik a k jejich uchopení pro účely scénického a filmového boje. Důraz je kladen na bezpečnost, schopnost realizovat bojové techniky pro kameru, a na estetiku a přesnost výkonu.